ПРОГРАМА

03 декември 2014г. в Музей на Спорта, Национален стадион „Васил Левски

 

13.00 – 13.20

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

13.20 – 13.35

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Доброволец“

13.35 - 13.45

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Спортна федерация“

13.45 - 14.00

20 години смели в опита към промяна на нагласите  в България–

д-р Христо Христозов – Национален директор на Спешъл Олимпикс България

Развитие на Спешъл Олимпикс на Балканите

д-р Марта Джо Брайчич – Директор за югоизточна Европа на Спешъл Олимпикс Европа

14.00 – 14.10

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Община“

14.20 – 14.30

Младежко Вдъховение – Бетина Лееман – Председател на Младежкия консултативен съвет на Спешъл Олимпикс Европа

14.30 - 14.45

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Гражданска организация

14.45 – 15.00

Нека победя“ – правилата на честната победа – Емил Иванов – Спортен администратор на Спешъл Олимпикс България свали презентация

Въздействието на плуването върху развитието на атлетите с интелектуални затруднения – доц. д-р Боряна Туманова – СУ „Св. Климент Охридски“ свали презентация

15.00 - 15.10

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Корпоративен партньор“

15.10 – 15.30

Ролята на училищата за развитието на Спешъл Олимпикс  -

Ангнежка Круковска – координатор „Обединени спортове“ в Спешъл Олимпикс Европа

Включващият футбол в училищата

гл. ас. Стоян Денев – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ свали презентация

15.30 - 15.45

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Държавна институция“

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Училище“

15.45 - 15.55

Пътят на вълшебника

Яна Камбурова и Николай Борисов – Ездови Клуб „Конкур“ свали презентация

15.55 – 16.05

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Спортен клуб“

16.05 - 16.15

SОwikiworld.euадаптирани социални медии

Ноуен Грасен  - Мениджър „Комункиации“ – Спешъл Олимпикс Европа

16.15 - 16.25

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Университет“

Връчване на годишна награда „ПроСпорт“ в категория „Медия“

16.25 -16.30

Старт на Национална кампания „Сподели усещането с Лос Анжелис‘2015 – Деница Давидков – мениджър „Комуникации“ на Спешъл Олимпикс България

16.30

ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА