Спешъл Олимпикс България

Регионален турнир Велико Търново

Тип на състезнието - регионално

Дата - 28.04.2014

Място - Спортно училище Велико Търново

Участници - РЦ Велико Търново,
ПУ " Св. Т. Търновски" гр. Велико Търново, ПУ "Иван Вазов" Ново село

Брой на участниците - 5 отбора, 3 треньора, 20 атлета, 16 партньора

Спорт - футбол и народна топка

Класиране футбол

1. Ресурсен център гр. Велико Търново и СОУ "Св. св. Кирил и Методий" гр.Златарица

2. ПУ "Иван Вазов" Ново село и ОУ "Христо Ботев" гр. Велико Търново

3. ПУ " Св. Т. Търновски" гр. Велико Търново и     ОУ "П.Р.Славейков"

Класиране народна топка

1. Ресурсен център гр. Велико Търново и СОУ "Ив. Момчилов" гр. Елена

2. ПУ "Св. Т. Търновски" гр. Велико Търново и ОУ "П.Р.Славейков" гр. Велико Търново

Партньори - Община Велико Търново,
РЦ Велико Търново, ПУ " Св. Т. Търновски" гр. Велико Търново, ПУ "Иван Вазов" Ново село