Спешъл Олимпикс България

Регионални игри Хасково '13

Тип на състезнието - регионално

Дата
- 16.04.2013

Място - Хасково

Участници - РЦ Хасково, РЦ Харманли, РЦ Стара Загора

Спорт - футбол и народна топка

Партньори - Община Хасково, РЦ Хасково, РЦ Харманли, РЦ Стара Загора,