Спешъл Олимпикс България

Регионални игри Пловдив '13

Тип на състезнието - регионално

Дата - 17.04.2013

Място - Пловдив

Спорт - футбол и народна топка

Партньори - Община Пловдив, РЦ Пловдив,
СОУ„Черноризец Храбър“, ОУ „Васил Левски“, СОУ „Никола Вапцаров“, Помощно училище „Стефан Караджа“, ОУ „Климент Охридски“