Спешъл Олимпикс България

Регионални игри Хасково '12

Тип на състезнието - регионално

Дата - 08.05.2012

Място - Хасково

Участници - РЦ Хасково, РЦ Харманли, РЦ Стара Загора

Спорт - футбол и народна топка

Партньори
- Община Хасково, РЦ Хасково, РЦ Харманли, РЦ Стара Загора