Спешъл Олимпикс България

Открити игри на Спешъл Олимпикс Македония'2004

22-23 юни 2004 г., Охрид (Македония), Участие в откритите игри на Спешъл Олимпикс Македония на футболен отбор от ученици от Помощно училище “Теодосий Търновски”, (Спешъл Олимпикс Велико Търново), отбор по лека атлетика от атлети Спешъл Олимпикс София и Спешъл Олимпикс Пловдив, и от Дома за деца и юноши с интелектуални затруднения (с. Петрово, Стара Загора);