Спешъл Олимпикс България

„Шпионирам те с малкото ми око“

-        Консумативи: конуси, маркери, пясъчни торбички

Участникът назовава името на даден обект, който е видим след което всички се състезават да стигнат до обекта с ходене, тичане пълзене, и т.н. Трудността на играта може дас е развие чрез назоваване на характерна черта на обекта (цвят, форма и т.н.). Ако това е цвят, (например, синьо) всеки играч може да отиде до друг обект, който е син. Играчите могат да вървят по двойки, ако някой се затруднява цветове или формите.
Видео демонстрация