Спешъл Олимпикс България

Пътека с препятствия

Консумативи: конуси, маркери, обръчи

 

Дайте вербални инструкции на децата да разпознават цветове,  обекти както и обучение в броене, чрез назоваване на цветове, имена, номера, използвани във всяка дейност. Помолете  децата да повтарят след вас имената на обектите за които питате, включващи име, цвят и номер.

Поставете конуси, обръчи и т.н. децата играят докато „следват лидера“, Пейте или назовавайте движението, което правите, като използвате: над/под, около/между, включено/изключено, бавно/бързо.

 Видео демонстрация