Спешъл Олимпикс България

Мостове и тунели

Тунел: Участникът образува тунел като долните и горни крайници са на земята. Друг участник чрез пълзене минава през „тунела“

Мостове: Един от участниците сядайки на земята успоредно с долните и горни крайници избутва таза перпендикулярно на земята, образува мост през, който останалите участници минават.Видео демонстрация