Спешъл Олимпикс България

Следвай водачаДава се команда да се следва „водача“ – този който води колоната.
методични указания: Водачът променя походката (бавно, бързо, маршируване и др.) като се следи дали децата движат ръцете правилно, според походката.

Видео демонстрация:

Следвай водача