Спешъл Олимпикс България

Ходене по пътека 

 

 

 

Материали: конуси, подови маркери, обръчи

Децата следват пътека, направена от маркери, обръчи и конуси като се следи дали всяко дете преминава правилно през пътеката.

Видео демонстрация

 

 

1. Ходене по пътека