Спешъл Олимпикс България

Стъпване встраниИзпълнява се странично стъпване по сложени подови маркери. Маркерите могат да бъдат поставени на няколко крачки, така че детето да може да използва различни по цвят маркери.

Видео демонстрация