Спешъл Олимпикс България

Присъединете се към РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО!

Присъединете се към РЕВОЛЮЦИЯТА Е ПРИОБЩАВАНЕТО!

Обещавам. Да се грижа за самотните. За изолираните. За изоставените. За отхвърлените. За тормозените.

Обещавам. Да преодолея страха от различието. И да го заменя със силата на приобщаването.

Аз избирам да приобщавам #ChooseToInclude.